Trstěnice

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín

Kontaktní údaje

AG MAIWALD a.s., č. p. 133, 57001 Benátky

Identifikace lokality

Obec Trstěnice
Katastrální území Trstěnice
Okres Svitavy
Parcelní čísla st. 23; st. 290/1, st. 290/2,st. 290/3, st. 290/4, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 97, 98/1, 98/2, 1694/1, 1694/2
Majitelé (% z celkové plochy) AG MAIWALD a.s., č. p. 133, 57001 Benátky

Velikost lokality v m²

Rozloha 84830
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1977
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství, průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost