Trpík

Tisk

Popis lokality

Bývalá rychta, Trpík č.p. 1

Kontaktní údaje

SJM Cink Pavel Ing. a Cinková Eva, č. p. 7, 56301 Trpík, Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, č. p. 200, 56301 Žichlínek, MVDr. Vinduška, tel.: 777 594 061

Identifikace lokality

Obec Trpík
Katastrální území Trpík
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 1/1, st. 1/2
Majitelé (% z celkové plochy) SJM Cink Pavel Ing. a Cinková Eva, Trpík, Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1954
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1954
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení, zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost