Třemošnice – Skalka

Tisk

Popis lokality

Bývalý areál živočišné výroby

Kontaktní údaje

1. EKOPANELY SERVIS s.r.o.,Jedousov 64, 535 01 Přelouč, p.Jan Bareš - jednatel, tel.: 736 481 164 2. Jelínek Milan, Chuchel 42, 583 01 Jeřišno, tel: 721 815 077

Identifikace lokality

Katastrální území Kubíkovy Duby
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 22/1, st. 22/9, st. 22/10, st. 22/11, st. 22/12, st. 22/13, st. 22/14, st. 22/15, st. 26, st. 38, st. 39, 245, 249/1, 249/2, 250/2, 250/5, 250/6, 250/7, 300/5, 301, 303, st. 53, 246
Majitelé (% z celkové plochy) EKOPANELY SERVIS s.r.o. 79%, Milan Jelínek 21% z celkové plochy

Velikost lokality v m²

Rozloha 48000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 4180
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3 700
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 3

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zóna zemědělské výroby a podnikatelských aktivit
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba a skladování - lehký průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) věcné břemeno chůze a jízdy - pozemek p.č. 300/5
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost