Třebovice u České Třebové

Tisk

Popis lokality

Bývalá pila

Kontaktní údaje

Excalibur Army spol. s r.o., kontakt: Ivan Fišák, tel.: 777 741 602

Identifikace lokality

Katastrální území Třebovice
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla 589/3, 591/6, 293/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/6, 593/7, 597/1, 619/2, 619/5, 621/4
Majitelé (% z celkové plochy) Excalibur Army spol. s r.o.

Velikost lokality v m²

Rozloha 63995
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 0
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pila
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP plocha je připravena k výstavbě
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost