Turkovice

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín

Kontaktní údaje

objekt - Stačina Adam , M.A., Štěpánkova 193, 53501 Břehy pozemek - Jeřábková Leona, Husova 351, 53501 Přelouč

Identifikace lokality

Obec Turkovice
Katastrální území Rašovy
Okres Pardubice
Parcelní čísla 14, st. 35
Majitelé (% z celkové plochy) Stačina Adam

Velikost lokality v m²

Rozloha 7170
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 376
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP manipulační plocha

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost