Týnišťko

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín

Kontaktní údaje

Zemědělské družstvo Moravany v likvidaci, Smetanova 1, 53372 Moravany JUDr.Šlerka Josef - likvidátor, tel.: 495 535 995

Identifikace lokality

Obec Týnišťko
Katastrální území Týnišťko
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 84/1, st. 84/2
Majitelé (% z celkové plochy) Zemědělské družstvo Moravany v likvidaci

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 955
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 955
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zastavěná plocha a nádvoří
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality značně devastovaný, zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 8
Počet veřejných vlastníků lokality 2
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 6
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina přípojka
Pitná voda ne
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost