Újezd u Přelouče

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín

Kontaktní údaje

M.R.P., a.s., Škroupova 460, 53341 Lázně Bohdaneč

Identifikace lokality

Obec Újezd u Přelouče
Katastrální území Újezd u Přelouče
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 72/1, st. 72/2
Majitelé (% z celkové plochy) M.R.P., a.s., Hutař Stanislav Ing

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 514
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 514
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality demolice

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost