Újezd u Přelouče

Tisk

Popis lokality

Rekreační objekt č.p. 27, 28

Kontaktní údaje

Hutař Stanislav Ing., Trojská 772/72d, Troja, 18200 Praha 8, M.R.P., a.s., Škroupova 460, 53341 Lázně Bohdaneč

Identifikace lokality

Obec Újezd u Přelouče
Katastrální území Újezd u Přelouče
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 18, st. 19/1, st. 19/2, st. 77/1, st. 77/2
Majitelé (% z celkové plochy) M.R.P., a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1000
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1000
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení, dílna, výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda v dosahu
Užitková voda ano
Plyn v dosahu
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost