Stojice

Tisk

Popis lokality

Bývalý areál JZD

Kontaktní údaje

Ing. Pavel Kaplan, Dukelská 382, 53374 Horní Jelení

Identifikace lokality

Obec Stojice
Katastrální území Stojice
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 108, st. 116, st. 120, st. 121, st. 135, st. 136,
Majitelé (% z celkové plochy) Ing. Pavel Kaplan

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 7542
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 7542
Počet objektů na pozemku celkem 10
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 5

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zastavěná plocha a nádvoří

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost