Svinčany

Tisk

Popis lokality

Objekt bývalé fary

Kontaktní údaje

Kvítek Ivo, Václavské náměstí 777/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Identifikace lokality

Obec Svinčany
Katastrální území Svinčany
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 1/1, st. 1/2
Majitelé (% z celkové plochy) 100% Kvítek Ivo

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 350
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 550
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost