Stéblová

Tisk

Popis lokality

Výrobní a administrativní budova č.p. 34

Kontaktní údaje

Model Plast s.r.o., Husova 1746, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice - Zdeňka Machačová - jednatel, tel.: 731 151 544

Identifikace lokality

Obec Stéblová
Katastrální území Stéblová
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 37/1
Majitelé (% z celkové plochy) Model Plast s.r.o.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 398
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 500
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) předkupní právo
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost