Stéblová

Tisk

Popis lokality

Bývalá výrobní hala č.p. 18

Kontaktní údaje

Model Plast s.r.o., Husova 1746, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice - Zdeňka Machačová - jednatel, tel.: 731 151 544, Machač Martin, Kašparova 1221, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice

Identifikace lokality

Obec Stéblová
Katastrální území Stéblová
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 2/2, st. 2/1
Majitelé (% z celkové plochy) Model Plast s.r.o., Machač Martin

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1951
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1951
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality výroba, zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost