Starý Mateřov

Tisk

Popis lokality

Bývalý areál JZD

Kontaktní údaje

Beran Václav, Průmyslová 437, Pardubičky, 53003 Pardubice, Chemayelová Zuzana, Na Švihance 1501/2, Vinohrady, 12000 Praha 2, Agro Trade,zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, Přeloučská 252, Staré Čívice, 53006 Pardubice, Pleskot Radek, č. p. 21, 53

Identifikace lokality

Obec Starý Mateřov
Katastrální území Starý Mateřov
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 127/1, st. 127/2, st. 127/3, st. 129, st. 118, st. 128/1, st. 128/2
Majitelé (% z celkové plochy) více vlastníků

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2608
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2608
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bývalé JZD
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP nevyužíváno
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality demolice s následnou bytovou výstavbou

Limity a omezení

Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost