Starý Mateřov

Tisk

Popis lokality

Bývalý statek

Kontaktní údaje

Chemayelová Zuzana, Na Švihance 1501/2, Vinohrady, 12000 Praha 2

Identifikace lokality

Obec Starý Mateřov
Katastrální území Starý Mateřov
Okres Pardubice
Parcelní čísla 510/6, st. 48/1
Majitelé (% z celkové plochy) Zuzana Chemayelová

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 950
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 950
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bývalý statek
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP nevyužíváno
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality demolice s následnou bytovou výstavbou

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost