Srnojedy

Tisk

Popis lokality

Zemědělské objekty (2x kravín, vepřín, stodola)

Kontaktní údaje

Identifikace lokality

Obec Srnojedy
Katastrální území Srnojedy
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 97/1, st. 97/2, st. 97/3, st. 76, st. 77/1, st. 77/2, st. 75/1
Majitelé (% z celkové plochy) dle KN

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3961
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3961
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 4

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP rodinná výstavba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality demolice, rodinná výstavba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) částečně
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 50
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost