Semín

Tisk

Popis lokality

Mlýn – zemědělský areál

Kontaktní údaje

SJM Černík Jiří Ing. a Černíková Hana Ing., č. p. 85, 53352 Ráby, SJM Černík Vojtěch Ing. a Černíková Jana Ing., č. p. 85, 53352 Ráby, tel.: 604318285, SJM Havránek Robert a Havránková Jana, č. p. 105, 53352 Ráby

Identifikace lokality

Obec Semín
Katastrální území Semín
Okres Pardubice
Parcelní čísla st.74
Majitelé (% z celkové plochy) SJM Černík Jiří Ing. a Černíková Hana Ing., SJM Černík Vojtěch Ing. a Černíková Jana Ing., SJM Havránek Robert a Havránková Jana

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3055
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 6
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 6
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost