Semín

Tisk

Popis lokality

Bývalý pivovar

Kontaktní údaje

Kubíček Tomáš Ing., Střemchová 2147/30, Záběhlice, 10600 Praha 10. tel.: 602263157

Identifikace lokality

Obec Semín
Katastrální území Semín
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 19/1
Majitelé (% z celkové plochy) Kubíček Tomáš Ing.

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1239
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2478
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pivovar

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost