Bystré

Tisk

Popis lokality

Bývalý státní statek – sýpky

Kontaktní údaje

Agro Vysočina Bystré, tel.:468008831

Identifikace lokality

Obec Bystré
Katastrální území Bystré u Poličky
Okres Svitavy
Parcelní čísla 2/6
Majitelé (% z celkové plochy) Agro Vysočina Bystré (100%)

Velikost lokality v m²

Rozloha 4113
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1200
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1800
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zemědělská výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 3
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten podmínečně
Záměry vlastníka nevím

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost