Bystřec

Tisk

Popis lokality

Bystřec - statek č.p. 185

Kontaktní údaje

Votrubec Jan - starosta, tel.: 465 642 643, tel: 724 187 495, Obec Bystřec, č. p. 182, 56154 Bystřec

Identifikace lokality

Obec Bystřec
Katastrální území Bystřec
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 182
Majitelé (% z celkové plochy) Obec Bystřec

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 500
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 500
Počet objektů na pozemku celkem 3
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení, statek
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení, hospodářství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost