Čankovice

Tisk

Popis lokality

Pozemky po zbořeném cukrovaru

Kontaktní údaje

BRAMAC střešní systémy spol.s r.o., Kolbenova 882/5a, Vysočany, 19000 Praha 9

Identifikace lokality

Obec Čankovice
Katastrální území Čankovice
Okres Chrudim
Parcelní čísla 201/2, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 201/53, 201/54,…
Majitelé (% z celkové plochy) BRAMAC střešní systémy spol.s r.o., Kolbenova 882/5a, Vysočany, 19000 Praha 9

Velikost lokality v m²

Rozloha 235000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 0
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat choten

Infrastruktura

Elektřina ano
Telefonní přípojka - internet ano
Dotaz na nemovitost