Cerekvice nad Loučnou

Tisk

Popis lokality

Bývalý zemědělský výkup

Kontaktní údaje

provozní ředitel 461614740

Identifikace lokality

Obec Cerekvice nad Loučnou
Katastrální území Cerekvice nad Loučnou
Okres Svitavy
Parcelní čísla 41/1 a 41/3
Majitelé (% z celkové plochy) Firma FAULHAMMER Tržek ( 100%)

Velikost lokality v m²

Rozloha 830
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 402
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 800
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bez využití
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP plochy smíšené obytné
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality společenský dům, dení stacionář pro seniory

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost