Červená Voda

Tisk

Popis lokality

Areál bývalého Retexu

Kontaktní údaje

Tůma Josef, č. p. 31, 78991 Písařov

Identifikace lokality

Obec Červená Voda
Katastrální území Červená Voda
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 366, 212/2, 2103, 2106
Majitelé (% z celkové plochy) Josef Tůma

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3525
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3525
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP drobná výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality dílna, výroba, skladovaní

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Telefonní přípojka - internet ano
Dotaz na nemovitost