Česká Třebová

Tisk

Popis lokality

Volný pozemek u silnice I/14 naproti firmě KORADO, a.s., vedle ČSPM

Kontaktní údaje

Majitel - Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová, Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města, tel. 605246689

Identifikace lokality

Obec Česká Třebová
Katastrální území Česká Třebová
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla 1530/4, 1530/5, 1530/7, 1530/8, 1533/3, 1533/2, 1533/1, 1533/7
Majitelé (% z celkové plochy) 80% město ČT, 20% manž. Vraspírovi

Velikost lokality v m²

Rozloha 6800
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 0
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území z části ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost