Česká Třebová

Tisk

Popis lokality

Borek, průmyslová zóna

Kontaktní údaje

Majitel - Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová, Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města, tel. 605246689

Identifikace lokality

Obec Česká Třebová
Katastrální území Česká Třebová
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla 1674/1, 1674/6, 1675/8, 1677/1, 1677/2, 1677/6, a dále
Majitelé (% z celkové plochy) 100

Velikost lokality v m²

Rozloha 35000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 0
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmyslová výroba, příp. občanská vybavenost
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ano
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost