Bukovka

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín

Kontaktní údaje

AGRODRUŽSTVO KLAS, Křičeň 102 , 53344 Staré Ždánice, Ing. Ladislav Štěpánek, tel.: 466 921 921

Identifikace lokality

Obec Bukovka
Katastrální území Bukovka
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 107/1, st. 107/2, st. 107/3
Majitelé (% z celkové plochy) 100% Agrodružstvo KLAS

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2164
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2440
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP prázdné
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost