Bukovina nad Labem

Tisk

Popis lokality

Bukovina nad Labem č.p. 12, bývalá zemědělská usedlost

Kontaktní údaje

SJM Adamíra Luboš a Adamírová Jitka, Durychova 1387/14, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové

Identifikace lokality

Obec Bukovina nad Labem
Katastrální území Bukovina nad Labem
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 22/1, 87/1, 89,
Majitelé (% z celkové plochy) SJM Adamíra Luboš a Adamírová Jitka

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 500
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 750
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení, zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt k bydlení, zahrada
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality demolice, bydlení, dílna

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) exekuce
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES zemědělský půdní fond
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Dotaz na nemovitost