Brněnec

Tisk

Popis lokality

Bývalá textilní továrna

Kontaktní údaje

BLUE FIELDS s.r.o., Mišákova 326/15, Olomouc

Identifikace lokality

Obec Brněnec
Katastrální území Brněnec
Okres Svitavy
Parcelní čísla 228/1, 228/2, 228/3, 259, 279, 446, 2579/2, 2579/5, 2594, 2596, 2599, 2631/2, 2635/17,
Majitelé (% z celkové plochy) 100% BLUE FIELDS s.r.o., Mišákova 326/15, Olomouc

Velikost lokality v m²

Rozloha 34000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3500
Počet objektů na pozemku celkem 6
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality textilní průmysl
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality smíšená výroba, občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) zástavní právo exekutorské, zástavní právo FU, zástavní právo ČS, věcné břemeno
Existence ekologických zátěží ano
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Telefonní přípojka - internet ano
Dotaz na nemovitost