Čistá

Tisk

Popis lokality

Sklady zemědělských produktů

Kontaktní údaje

SJM Kuře Pavel a Kuřová Ladislava, č. p. 396, 56956 Čistá, Firma FAULHAMMER s.r.o., č. p. 38, 57001 Tržek

Identifikace lokality

Obec Čistá
Katastrální území Čistá
Okres Svitavy
Parcelní čísla 507, 562,
Majitelé (% z celkové plochy) SJM Kuře Pavel a Kuřová Ladislava, č. p. 396, 56956 Čistá, Firma FAULHAMMER s.r.o., č. p. 38, 57001 Tržek

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1 198
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2 000
Počet objektů na pozemku celkem 3
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP Bez využití
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka demolice

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost