Čistá

Tisk

Popis lokality

Nevyužívaný kravín

Kontaktní údaje

AG MAIWALD a.s., č. p. 133, 57001 Benátky

Identifikace lokality

Obec Čistá
Katastrální území Čistá
Okres Svitavy
Parcelní čísla 546/5
Majitelé (% z celkové plochy) AG MAIWALD a.s., č. p. 133, 57001 Benátky

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 911
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 911
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP Bez využití
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod a služby

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost