Čistá

Tisk

Popis lokality

Hospodářské stavby

Kontaktní údaje

Borek František, č. p. 117, 56967 Osík

Identifikace lokality

Obec Čistá
Katastrální území Čistá
Okres Svitavy
Parcelní čísla 103/1, 103/2
Majitelé (% z celkové plochy) Borek František, č. p. 117, 56967 Osík

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1 797
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1000
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP Bez využití
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost