Dolní Dobrouč

Tisk

Popis lokality

Zemědělská budova, dřevěnná salaš, uzavřená, bývalá odchovna dobytka

Kontaktní údaje

SILYBA a.s., č. p. 110, 56102 Dolní Dobrouč, Ing. Hovad Vladimír, tel. č. +420 603 892 713

Identifikace lokality

Obec Dolní Dobrouč
Katastrální území Dolní Dobrouč
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 888/1, st. 888/2, st. 888/3, st. 889
Majitelé (% z celkové plochy) 100% SILYBA a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 821
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 600
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality odchovna dobytka
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmysl, zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality odchovna dobytka, skladovací prostory

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost