Dolní Dobrouč

Tisk

Popis lokality

Zemědělská budova, bývalá výkrmna drůbeže, zděná budova, zateplená, včetně sociálního zařízení

Kontaktní údaje

SILYBA a.s., č. p. 110, 56102 Dolní Dobrouč, Ing. Hovad Vladimír, tel. č. +420 603 892 713

Identifikace lokality

Obec Dolní Dobrouč
Katastrální území Dolní Dobrouč
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 1024, st. 892/2, st. 892/1
Majitelé (% z celkové plochy) 100% SILYBA a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1866
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1866
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality odchovna drůbeže
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmysl, zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality skladovací prostory

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost