Chrast

Tisk

Popis lokality

Zemědělský objekt

Kontaktní údaje

Převratský Ladislav, Skála 29, 53851 Chrast

Identifikace lokality

Obec Chrast
Katastrální území Skála u Chrasti
Okres Chrudim
Parcelní čísla 18/1, 12/2,…
Majitelé (% z celkové plochy) Převratský Ladislav, Skála 29, 53851 Chrast

Velikost lokality v m²

Rozloha 7000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 660
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 660
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výrobní prostory, sklady, chov s volným ustájením apod.

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost