Chroustovice - Mentour

Tisk

Popis lokality

Prasárna

Kontaktní údaje

Chroustovická a.s., Chroustovice 226, 53863 Chroustovice, Petr Jeníček - ředitel, tel.724744772

Identifikace lokality

Obec Chroustovice
Katastrální území Mentour
Okres Chrudim
Parcelní čísla st.64
Majitelé (% z celkové plochy) Chroustovická a.s.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1082
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1028
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP stáje
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality stáj,sklad,výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka prodej, pronájem

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost