Choteč

Tisk

Popis lokality

Zemědělská stavba – bývalý kravín

Kontaktní údaje

1/2 SJM Brokeš Jiří Ing. a Brokešová Lenka, Kmochova 374/3, Malšovice, 50009 Hradec Králové 1/2 SJM Král Miroslav a Králová Ilona, Jana Zajíce 953, Studánka, 53012 Pardubice

Identifikace lokality

Obec Choteč
Katastrální území Choteč
Okres Pardubice
Parcelní čísla 33/2
Majitelé (% z celkové plochy) SJM Brokešovi a SJM Královi , dle KN

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 977
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 977
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zemědělská stavba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 4
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 4
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost