Chornice

Tisk

Popis lokality

Budova továrny

Kontaktní údaje

HRH Real, s. r. o., Klimentská 1215/26, Nové Město, 11000 Praha 1

Identifikace lokality

Obec Chornice
Katastrální území Chornice
Okres Svitavy
Parcelní čísla 225
Majitelé (% z celkové plochy) HRH Real, s. r. o., Klimentská 1215/26, Nové Město, 11000 Praha 1

Velikost lokality v m²

Rozloha 2136
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2136
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 6900
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmysl
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost