Chornice

Tisk

Popis lokality

Budova bývalé MŠ, následně kanceláře

Kontaktní údaje

starosta obce Jiří Smékal 461 327 807

Identifikace lokality

Obec Chornice
Katastrální území Chornice
Okres Svitavy
Parcelní čísla zast.pl. 212
Majitelé (% z celkové plochy) Obec Chornice 100%

Velikost lokality v m²

Rozloha 5687
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 704
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 766
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality MŠ, kanceláře
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP obytné území
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka občanská vybavenost

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost