Choltice

Tisk

Popis lokality

Bývalý vepřín

Kontaktní údaje

ALIN - NÁBYTEK s.r.o., Pardubická 37, 53361 Choltice

Identifikace lokality

Obec Choltice
Katastrální území Choltice
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 229, 248/10
Majitelé (% z celkové plochy) ALIN - NÁBYTEK s.r.o., Choltice

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 708
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 708
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba

Limity a omezení

Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost