Choceň

Tisk

Popis lokality

Plocha bývalé pily u nádraží

Kontaktní údaje

Řeháková Marcela, Zavadilova 1722/40, Dejvice, 16000 Praha 6 1/3, kontakt: Schejbal, tel. 605 273 051

Identifikace lokality

Obec Choceň
Katastrální území Choceň
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 724, 488/1, 1547/1

Velikost lokality v m²

Rozloha 40 000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 40 000
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 40 000
Počet objektů na pozemku celkem 6
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 3

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pila
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP lehká výroba, skladování
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality lehká výroba, skladování

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 3
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 3
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost