Pardubice

Tisk

Popis lokality

Pozemky na prodej uvnitř průmyslové zóny (Ry 8, Ry 14, Ry 31, Ry 44 a Ry 144). Pozemky: Ry 8 o rozloze 7 500 m2 se nachází v průmyslovém areálu SemtinZone na východním okraji Rybitví. Západní hranice pozemku je vzdálena cca 300m od vrátnice v Rybitví a c

Kontaktní údaje

Majitel - Synthesia a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, kontakt: Zuzana Komendová, tel.: 466 824 108

Identifikace lokality

Obec Pardubice
Katastrální území Rybitví
Okres Pardubice
Majitelé (% z celkové plochy) 1 - 100%

Velikost lokality v m²

Rozloha 20 800
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 0
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 0
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmyslová výroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP lehká výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmyslová výroba

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost