Pardubice

Tisk

Popis lokality

Areál bývalého lihovaru Hobé. Areál se nachází na Palackého třídě, vedle autobusového nádraží a naproti nádraží vlakovému.

Kontaktní údaje

Majitel - Saler a.s., Zámecká 17, 530 02 Pardubice, kontakt: Petr Špaček, 606 627 467

Identifikace lokality

Obec Pardubice
Katastrální území Pardubice
Okres Pardubice
Majitelé (% z celkové plochy) 1 - 100%

Velikost lokality v m²

Rozloha 27 565
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 8 270
Počet objektů na pozemku celkem 10

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality potravinářství - lihovar
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP OV, Sma
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost, smíšené území městské

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost