Pardubice

Tisk

Popis lokality

Investiční lokalita "P" je složena z objektů administrativního a skladového charakteru. Nabízený majetek se nachází mimo oplocení areálu Synthesia, a.s. Je volně přístupný z komunikace první třídy č. I/36. Po komunikaci I/36 je zajištěno napojení na nově

Kontaktní údaje

Majitel - Synthesia a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, kontakt: Zuzana Komendová, tel.: 466 824 108

Identifikace lokality

Obec Pardubice
Katastrální území Rybitví
Okres Pardubice
Parcelní čísla č.p. 89 budova P4, č.p. 85, 86 budova P5, č.p. 84,83 budova P 10, budova P 14 stavební parcela č. 314/2 o výměře 629 m2 v k.ú. Semtín
Majitelé (% z celkové plochy) 1 - 100%

Velikost lokality v m²

Rozloha 71 200
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2 475
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 4

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality OV - kulturní domy, služby, obchod atd.

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano - energetika, slaboproud
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost