Mladkov

Tisk

Popis lokality

Bytový dům č.p. 123

Kontaktní údaje

Kaška Miroslav Ing., č. p. 38, 56167 Mladkov

Identifikace lokality

Obec Mladkov
Katastrální území Mladkov
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 129
Majitelé (% z celkové plochy) Ing. Kaška Miroslav

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 851
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality objekt k bydlení
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt k bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost