Mladkov

Tisk

Popis lokality

Penzion Bohouš č.p. 87

Kontaktní údaje

Zakos spol. s r.o., U Roztockého háje 906/4, Suchdol, 16500 Praha 6

Identifikace lokality

Obec Mladkov
Katastrální území Mladkov
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 124/1
Majitelé (% z celkové plochy) Zakos spol. s r.o.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 367
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality restaurace, penzion
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt občanské vybavenosti
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality podnikání

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost