Mokošín

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín

Kontaktní údaje

Novák Ladislav, č. p. 34, 53501 Mokošín

Identifikace lokality

Obec Mokošín
Katastrální území Mokošín
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 31/1, st. 31/2, st. 39, st. 37/2
Majitelé (% z celkové plochy) Novák Ladislav, č. p. 34, Mokošín

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1246
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1246
Počet objektů na pozemku celkem 3
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost