Horní Jelení

Tisk

Popis lokality

Bývalý pivovar – areál budov a pozemků

Kontaktní údaje

DALI UNIT, spol. s r.o., Jiráskova 1401, 25263 Roztoky

Identifikace lokality

Obec Horní Jelení
Katastrální území Horní Jelení
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 3/1; st. 3/2; st. 3/3; st. 4/1 st. 4/4;
st. 532/1; st. 735; 141/2; 143/23; 143/30; 143/53;
145/1; 145/2; 146/2;
1163
Majitelé (% z celkové plochy) DALI UNIT, spol. s r.o., Jiráskova 1401, 25263 Roztoky

Velikost lokality v m²

Rozloha 14250
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3160
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3160
Počet objektů na pozemku celkem 6
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost