Horní Jelení

Tisk

Popis lokality

Bývalé Janebovo sklářství, č.p. 103

Kontaktní údaje

1/2 Čamr Jan, Kejzlarova 1325/4, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové 1/2 Smola Petr, Čechova 1053/17, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové

Identifikace lokality

Obec Horní Jelení
Katastrální území Horní Jelení
Okres Pardubice
Parcelní čísla st. 108;
248/2, 248/3, 1002/34, 1118/3
Majitelé (% z celkové plochy) 50% Čamr Jan, Hradec Králové, 50% Smola Petr, Hradec Králové

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 363
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 600
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality výroba, bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality obchod, služby, bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost