Horní Jelení

Tisk

Popis lokality

Bývalé koupaliště – areál Dolní rybník

Kontaktní údaje

Město Horní Jelení, náměstí Komenského 114, 53374 Horní Jelení, Petr Tupec - starosta, tel.: 466 673 209

Identifikace lokality

Obec Horní Jelení
Katastrální území Horní Jelení
Okres Pardubice
Parcelní čísla 89/1, 89/2, 88/28, 89/9, 91/3, 98, 1122/46
Majitelé (% z celkové plochy) 100% Město Horní Jelení

Velikost lokality v m²

Rozloha 30000
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality rekreační areál

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten podmínečně
Dotaz na nemovitost