Horní Čermná

Tisk

Popis lokality

Zemědělské objekty – bývalý vepřín

Kontaktní údaje

Zemědělské družstvo Horní Čermná, č. p. 135, 56156 Horní Čermná

Identifikace lokality

Obec Horní Čermná
Katastrální území Horní Čermná
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 765, st. 749
Majitelé (% z celkové plochy) Zemědělské družstvo Horní Čermná

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 839
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 839
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality dílny, výroba, skladování

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Dotaz na nemovitost