Horní Bradlo

Tisk

Popis lokality

Rekreační areál Vlaštovka

Kontaktní údaje

ZO OS KOVO Transporta Chrudim, Průmyslová 890, Chrudim IV, 53701 Chrudim

Identifikace lokality

Obec Horní Bradlo
Katastrální území Lipka
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 56, st. 57, st. 58, st. 59, st. 60, st. 61, st. 62, st. 84, st. 85, st. 103, 235
Majitelé (% z celkové plochy) ZO OS KOVO Transporta Chrudim, Průmyslová 890, Chrudim IV, 53701

Velikost lokality v m²

Rozloha 21862
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2249
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3357
Počet objektů na pozemku celkem 10
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality rekreační areál
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality rekreační areál

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost